Zapisy

 • 1 marca 2024 r. o godz. 12:00 rozpoczną się zapisy elektroniczne do 32. Biegu Po Plaży w Jarosławcu.

Bieg Główny 
  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=9255

Bieg Samorządowy
  https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=9256

 


 

Zgłoszenia:

 • XXXII Ogólnopolskie Biegi Młodzieżowe „Powitanie Lata” Jarosławiec 2024 – na podstawie wypełnionej karty uczestnika, pobranej w Sekretariacie Biegu oraz pisemnej zgody rodziców, opiekunów.
  Sekretariat Biegu przyjmuje zgłoszenia oraz wydaje karty uczestników:
  - 6 lipca 2024 r. (sobota) – sala sportowa w Szkole Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 18.00 do 21.00;
  - 7 lipca 2024 r. (niedziela) – sala sportowa w Szkole Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 7.00 do 10.00;
  -każdy zawodnik musi być zweryfikowany min. na 15 min. przed startem;
 • XXVII Ogólnopolski Bieg Samorządowy „Bursztyn Jarosławca”:
  obowiązuje zgłoszenie i opłata 30,00 zł do Biegu na karcie uczestnika – za pomocą systemu zgłoszeń,
  linki na stronach internetowych:, www.ckis.postomino.pl, www.biegpoplazy.pl lub poprzez złożenie odpowiedniego formularza w Sekretariacie Biegu;
  - Zapisy drużynowe prowadzone będę wyłącznie w biurze zawodów na odrębnym formularzu. Drużyna składać musi się z minimum 3 zawodników w tym jednej kobiety (dozwolone jest zgłoszenie dowolnej liczby uczestników w ramach jednej drużyny, sklasyfikowane zostanie 3 najszybszych w tym min. 1 kobieta).
  - weryfikację zawodników przeprowadza Sekretariat Biegu poprzez przyjęcie podpisanej przez zawodnika karty uczestnika, sprawdzenie jednorodności danych z karty uczestnika z danymi zawartymi na dokumencie (ze zdjęciem) przedłożonym przez zawodnika oraz wydanie numeru startowego;
  - podczas weryfikacji Sekretariat Biegu będzie żądał okazania dokumentu (stosownej uchwały, powołania, zaświadczenia itp.) poświadczającego fakt powiązania
  z samorządem i zajmowania stanowiska/pełnienia funkcji wymienionych w pkt. 7;
  - Sekretariat Biegu przyjmuje zgłoszenia i wydaje numery startowe:
  - 6 lipca 2024 r. (sobota) – sala sportowa w Szkole Podstawowej w Jarosławcu,
  ul. Bałtycka 65B w godz. od 18.00 do 21.00;
  - 7 lipca 2024 r. (niedziela) – sala sportowa w Szkole Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 7.00 do 10.15;
 • X Bieg Milusińskich „W pogoni za…” – na podstawie wypełnionej karty uczestnika, pobranej w Sekretariacie Biegu oraz pisemnej zgody rodziców, opiekunów;
  Sekretariat Biegu przyjmuje zgłoszenia oraz wydaje karty uczestnika:
  - 6 lipca 2024 r. (sobota) – sala sportowa w Szkole Podstawowej w Jarosławcu,
  ul. Bałtycka 65B w godz. od 18.00 do 21.00;
  - 7 lipca 2024 r. (niedziela) – sala sportowa w Szkole Podstawowej w Jarosławcu,
  ul. Bałtycka 65B w godz. od 7.00 do 10.50;
 • X Rekreacyjny Bieg „Podziel się życiem” w ramach akcji „TAK dla transplantacji” – na podstawie dobrowolności lub zaproszenia;
 • II Mistrzostwa Strażaków PSP i OSP” Jarosławiec 2024”:
  - prawo do udziału mają funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie OSP, którzy podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą legitymacje służbowe lub legitymacje emeryta, a druhowie OSP legitymacje członka OSP.
  - w formularzu zgłoszeń prosimy o wpisanie nazwy jednostki (niezbędnej do klasyfikacji drużynowej);
  -  obowiązują zgłoszenia internetowe na tych samych zasadach co XXXI Bieg Po Plaży na dystansie 15 km (patrz niżej);
  - zgłoszenie drużyn musi zostać potwierdzone na osobnym druku w biurze zawodów (6 lub 7 lipca).
 • XXXII Bieg po Plaży „Jarosławiec 2024”:
  - zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, linki na stronach internetowych:, www.ckis.postomino.pl, www.biegpoplazy.pl lub odpowiedniej karty uczestnika (zgłoszenia) w Sekretariacie Bieg – limit uczestników 800 osób.
  - na liście startowej ukażą się tylko zawodnicy, którzy w dokonali pełnego zgłoszenia wraz z opłatą;
  - samo zgłoszenie nie gwarantuje startu w biegu;
  - zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia elektronicznego i opłaty do dnia 31.05.2024 roku, organizator gwarantuje zadeklarowany w formularzu zgłoszeniowym rozmiar koszulki;
  - zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia elektronicznego i opłaty do dnia 20.06.2024 roku, organizator gwarantuje imienny numer startowy;
  - weryfikację zawodników przeprowadza Sekretariat Biegu poprzez przyjęcie podpisanej przez zawodnika karty uczestnika, sprawdzenie jednorodności danych z karty uczestnika z danymi zawartymi na dokumencie (ze zdjęciem) przedłożonym przez zawodnika oraz wydanie numeru startowego (po uiszczeniu stosownej opłaty);
  - Sekretariat Biegu przyjmuje zgłoszenia i wpłaty oraz wydaje karty uczestnika oraz numery startowe w dniach:
  6 lipca 2024 r. (sobota) – sala sportowa w Szkole Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 18.00 do 21.00;
  7 lipca 2024 r. (niedziela) – sala sportowa w Szkole Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 7.00 do 11.15;

 

 

 


Drukuj