Zapisy

25 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 rozpoczną się zapisy elektroniczne do 30. Biegu Po Plaży w Jarosławcu.

Bieg Główny 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6651

Bieg samorządowy
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6653

 


 

Zgłoszenia:

 • XXX Ogólnopolskie Biegi Młodzieżowe „Powitanie Lata” Jarosławiec 2022 – na podstawie wypełnionej karty uczestnika, pobranej w Sekretariacie Biegu oraz pisemnej zgody rodziców, opiekunów;
  Sekretariat Biegu przyjmuje zgłoszenia oraz wydaje karty uczestnika:
  - 2 lipca 2022 r. (sobota) – sala sportowa Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 18.00 do 21.00;
  - 3 lipca 2022 r. (niedziela) – sala sportowa Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 7.00 do 10.00;
  - każdy zawodnik musi być zweryfikowany min. na 15 min. przed startem;
 • XXV Ogólnopolski Bieg Samorządowy „Bursztyn Jarosławca”:obowiązuje zgłoszenie do Biegu na karcie uczestnika za pomocą systemu zgłoszeń,
  linki na stronach internetowych: www.maratonypolskie.pl, www.biegpoplazy.pl lub poprzez złożenie odpowiedniego formularza w Sekretariacie Biegu;
  - weryfikację zawodników przeprowadza Sekretariat Biegu poprzez przyjęcie podpisanej przez zawodnika karty uczestnika, sprawdzenie jednorodności danych z karty uczestnika z danymi zawartymi na dokumencie (ze zdjęciem) przedłożonym przez zawodnika oraz wydanie numeru startowego;
  - podczas weryfikacji Sekretariat Biegu będzie żądał okazania dokumentu (stosownej uchwały, powołania, zaświadczenia itp.) poświadczającego fakt powiązania
  z samorządem i zajmowania stanowiska/pełnienia funkcji wymienionych w pkt. 7;
  - Sekretariat Biegu przyjmuje zgłoszenia i wydaje numery startowe:
        - 2 lipca 2022 r. (sobota) – sala sportowa Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 18.00 do 21.00;
        - 3 lipca 2022 r. (niedziela) – sala sportowa Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 7.00 do 10.15;
 • VIII Bieg Milusińskich „W pogoni za…” - na podstawie wypełnionej karty uczestnika, pobranej w Sekretariacie Biegu oraz pisemnej zgody rodziców, opiekunów;
  - Sekretariat Biegu przyjmuje zgłoszenia oraz wydaje karty uczestnika:
        - 2 lipca 2022 r. (sobota) – sala sportowa Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 18.00 do 21.00;
        - 3 lipca 2022 r. (niedziela) – sala sportowa Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 7.00 do 10.50;
 • VIII Rekreacyjny Bieg „Podziel się życiem” w ramach akcji „TAK dla transplantacji” – na podstawie dobrowolności lub zaproszenia; 
 • XXX Bieg po Plaży „Jarosławiec 2022” - zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, linki na stronach internetowych:, www.maratonypolskie.pl, www.biegpoplazy.pl lub odpowiedniej karty uczestnika (zgłoszenia) w Sekretariacie. Bieg – limit uczestników 1000 osób.
  - na liście startowej ukażą się tylko zawodnicy, którzy w dokonali pełnego zgłoszenia wraz z opłatą;
  - samo zgłoszenie nie gwarantuje startu w biegu;
  - zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia elektronicznego i opłaty do dnia 31.05.2022 roku, organizator gwarantuje zadeklarowany w formularzu zgłoszeniowym rozmiar koszulki;
  - zawodnikom, którzy dokonają zgłoszenia elektronicznego i opłaty do dnia 20.06.2022 roku, organizator gwarantuje imienny numer startowy;
  - weryfikację zawodników przeprowadza Sekretariat Biegu poprzez przyjęcie podpisanej przez zawodnika karty uczestnika, sprawdzenie jednorodności danych z karty uczestnika z danymi zawartymi na dokumencie (ze zdjęciem) przedłożonym przez zawodnika oraz wydanie numeru startowego (po uiszczeniu stosownej opłaty);
  - Sekretariat Biegu przyjmuje zgłoszenia i wpłaty oraz wydaje karty uczestnika oraz numery startowe w dniach:
         - 2 lipca 2022 r. (sobota) – sala sportowa Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 18.00 do 21.00;
         - 3 lipca 2022 r. (niedziela) – sala sportowa Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B w godz. od 7.00 do 11.15;

 

 

 


Drukuj